Valg af SMPS


Set i bagklogskabens ulidelige klare skær kan jeg anbefale, at du ser godt efter hvilken PC SMPS, du vil ombygge/modificere. Der er flere grunde til dette, bl.a. hvilke systemkomponenter der benyttes, diode størrelse (amp), Hf-filtre, halvlederkredse mm. og strømforsyningens leverede effekt. Om du vælger en AT eller ATX type er ikke afgørende, man kan dog sige, at ATX Smps'en er mere kompleks, fordi den indeholder flere udgangsspændinger samt en helt separat 5V forsyning til USB-portene, og at tilgængeligheden til AT SMPS vel er ved at klinge ud, desværre.

For at gøre det lettere for dig at vælge, anbefaler jeg dig, at SMPS er bestykket med:

- en pulsbreddemodulator af typen TL494, alt. HA17339, KIA494, KA7500, IR3M02, MB3759
- en comperator LM339 e.lign.
- et par transistorer koblet som SCR (overspændings- og overstrømssikring), det kan være overladt til LM339
- en dobbeltdiode 40V/30A
- to køleplader, en til primærsiden og en til sekundærsiden
- et ekstra netfilter, du kan dog selv montere et kombineret 2 amp netfilter og apparatnetstik
- automatisk blæserregulering, det kan du dog selv tilføje
- kan afgive mere end 200W, de fleste kan yde 25 - 50% mere end spec
- og se efter at ingen elektrolytkondensatorer er 'bulede' som billederne herunder, de bør skiftes, hvis du vælger at benytte strømforsyningenDu skal derfor lige åbne en eventuel interessant strømforsyning, før du bestemmer dig, og husk for din egen skyld, at 230V-kablet ikke må være isat strømforsyningen!

Disse oplistede krav til enheden får flere andre og mig til at pege på firmaet Seventeam's produkter (jeg får ikke provision), som er veldimensionerede og lette at modificere til amatørformål dvs. 13,8V og 15 amp cont./24 amp. peak.
Se ombygningsvejledningerne i menuen foroven.

At andre typer af SMPS også kan modificeres med fordel, er der ingen tvivl om, se menuen foroven, men man skal sikre sig i hoved og bag, at alt unødig elektronik frakobles/fjernes på sekundærsiden og overstrøms- og overspændingssikringen virker korrekt, dvs. er et eller begge sikringsniveauer overskredet, kobler strømforsyningen usvigelig sikkert ned og skal genstartes (den brænder heller ikke af!).

Seventeam's SMPS findes også under andet navn, som Ipex og Compaq, men stadig begynder type nr. med ST- efterfulgt af effekten udtrykt i W.


Switch mode støj:

Den megen snak, om at SMPS støjer rent HF-mæssigt, kan være rigtig, men med få velegnede kondensatorer mellem udgangsklemmerne og stel er problemerne normalt løst.

De SMPS, jeg har ombygget, opfylder rigeligt CE kravene til højfrekvent emission [CISPR 22 Class B], grænseværdien er -61 dBm mellem 500 kHz og 30 MHz.

Mine slut-målinger er altid under -100 dBm (ellers "gør" jeg noget ekstra - de seneste er under -110 dBm) på både netledningen og udgangsledningerne (målt med en spectrum analyser og en "sniffer").En meget velegnet afkoblingskondensator

Eksempel på detaljer ved udgangsklemmerne (Samlex SEC 1223)God fornøjelse!Du er velkommen til at kommentere hjemmesiden/indholdet via email, brug dette link

Revideret 15. september 2011