Forslag til modificering af PC SMPS (Switch Mode Power Supply).

Du kan vælge mellem de emner, der er nævnt ovenfor.

På de følgende sider finder du i venstre side et menufelt, hvor du kan hente udvalgte billeder eller filer.


Projekterne, som er beskrevet på dette site, er ikke ufarlige pga. interne spændinger i udstyret på op til 325 Volt. Derfor er det helt den enkelte brugers ansvar at ombygge PC SMPS's og ikke forfatterens.
Fjern altid netledningen fra en SMPS før du åbner den.Send en mail hvis du har kommentarer til mine forslag mail link


Opdateret 29. januar 2007