IC-820H reparationPludselig en dag var displayet på min IC-820H nogle få prikker og streger, frekvenserne kunne kun ses i få sekunder og ingen lyd i højtaleren, sende kunde den heller ikke.

Ved søgning på nettet fandt jeg dette link:

Service questions

På denne side fandt jeg, at årsagen til fejlen kunne være, at PLL'en ikke var i lås, så det var nærliggende at undersøge om stationens 30,2 MHz styreoscillator på PLL-printet fungerede.

Jeg kunne ikke se noget signal ud af oscillatoren, så derfor ville jeg checke forsyningsspændigen til den, den var 1,2 V, hvor den egentlig skulle være 5 V, ergo en strømforsyningsfejl.
På PLL-kortet forsynes oscillatoren fra ca. 13 V via 3 parallelt forbundne 27 ohms modstande R175, R201 og R202 over en 5 V regulator og endelig gennem et LC støjfilter.
Ved en DC-måling var der ca. 1,2 V ud af 5 V regulatoren og på indgangen af regulatoren 6-7 V. Da jeg pirkede ved de tre 27 ohms modstande, løsnede en af dem fra printet, og ved en anden var der dårlig kontakt i den ene lodning, så det var bare om at starte loddejernet op.

Efter de 3 modstande var loddet om, startede oscillatoren helt normalt op, og spændingen var nu 5 V på den, og spændingen på indgangen af 5 V regulatoren 10,7 V.
Nu var displayet OK og stationen reagerede helt normalt :-)
Så var det kun at samle stationen igen.

Held og lykke med reparationen.

IC-820H partielt diagram af PLL ved X1 TCXO

IC-820H partiel printtegning af PLL ved X1 TCXO

IC-820H Service Manual

mail link

Opdateret d. 12.12.2012