ICOM PS-125 modifikationMange amatører har erfaret at ICOMs PS-125 strømforsyning er temmelig støjende, når den indbyggede blæser kører - den er designet på en uheldig måde i blæserkredsløbet.
Man har brugt en komperator som forstærkende switch til at styre en drivertransistor, som får blæseren til enten at stå stille eller køre på fuld spænding. I den sidste situation støjer blæseren mere, end jeg har lyst til at høre på, og derfor har jeg udtænkt en simpel forbedring, hvor blæseren forsynes med en lav spænding i tomgang, 6 - 7 volt.

Denne modifikation vil sørge for, at en stille luftstrøm passerer gennem strømforsyningen under moderat belastning. Hvis senderen tastes i længere tid, vil temperatur-føler-kredsløbet på sædvanlig måde forcere ventilationen af strømforsyningen, med den sædvanlige blæserstøj til følge.

OBS: Fjern netledningen fra enheden!

Adskillelse af kabinettet:

Fjern de 10 sorte krydskærvsskruer, og de to sorte dækplader.

Afmonter aluminiums dækpladen med ventilationshullerne - 12 selvskærende skruer.

For at lette tilgang til printsiden af kredsløbskortet kan du demontere for- og bagside af enheden, lad dem blot hænge i ledningerne - 2 x 3 skruer.

Dernæst kan du fjerne de 4 skruer, som holder kredløbskortet og med forsigtighed kan kortet nu vippes 7 - 8 mm op, så tilgang til printsiden forbedres.

Denne modifikation udføres ved at lægge en 6V2/1W zenerdiode over Q14 fra kollektor til emitter, herved bliver spændingen over blæseren ca. 7 volt, når temperaturen i strømforsyningen er under "aktiveringstemperaturen", som formentlig er 50-60°C.

Du finder Q14 tæt ved stikket på blæserledningerne (rød/sort), se foto.
Lod zener katoden (den ende med stregen) til Q14's kollektor eller til blæserstikket CN15, ben 3 (sort ledning til blæseren) og zener anoden til stel (ved stel-udgangs-terminalerne).

Check kredsløbet for eventuelle kortslutninger og remonter den adskilte enhed i modsat rækkefølge af adskillelsen inden du tester den.

OBS: Der er livsfarlige spændinger indeni enheden.

Tilslut netspænding og nyd blæserens svage brise gennem kabinettet uden nævneværdig støj.

Ved almindelig SSB-drift bliver kabinet temperaturen nu 28 - 32° C, og blæseren kører aldrig på fuld kraft.

For at teste strømforsyningen lidt ud over det sædvanlige, har jeg belastet den med IC-756PROIII i sendestilling med 100 W FM i 15 minutter, uden at PS-125 blæseren startede op på det høje niveau.

ICOM PS-125 PSU - udsnit af revideret diagram

ICOM PS-125 PSU - udsnit af print


Held og lykke med ændringerne.

mail link

Opdateret d. 24.7.2013