pic0, Strømforsyningens mærkeseddel

pic1, Strømforsyningens lavspændingsdel

pic2, Strømforsyningens lavspændingsdel

pic3, Strømforsyningens lavspændingsdel uden L4 og uønskede ledninger

pic4, Lavspændingsdelen er nu modificeret

pic5, Lavspændingsdelen er nu modificeret

pic6, Strømforsyningen samlet

pic7, Printkortets underside med mods.

pic8, 5V og 12V dioder paralleltforbundet på både AC og DC side

pic9, 5V og 12V udgang paralleltforbundet

Den færdige strømforsyning, forside

Den færdige strømforsyning, bagside

Modifikation, støjundertrykkelse vha. kondensatorer på udgangsklemmerne