Emnet RADIOSTØJ
radioamatørens værste mareridt
Historier fra det virkelige liv:

OZ8LX Leif (desværre SK) fortalte en eftermiddag (5/5. 2010), at han pludselig kl. 16 fik S9 støj på 80m???
Jeg hankede op i min transistorradio med en udvendig ferrit antenne afstemt i 80m båndet og sprang på cyklen for at køre rundt på de omliggende veje nær Leifs QTH for om muligt at finde støjkilden.
Først henne ved Leifs nabo kunne jeg høre støjen steg lidt i niveau, - vi, Leif og jeg, fulgtes ind til naboen, og støjen øgedes, da vi nærmede os huset.
Det viste sig, at naboen havde tændt lyset i køkkenet kl. 16 for bedre at kunne læse. Da vi slukkede lyset, et lysrør, forsvandt støjen fuldstændigt. Naboen havde heldigvis et reserve lysrør, så vi skiftede det støjende lysrør ud med reserverøret, og pssst forblev støjen væk, når lyset tændtes ;o)

NB: får du pludselig støj på et af vore HF-amatørbånd, kan det være et støjende lysrør hos en af dine naboer.
'Follow up' på min 'Generende radiostøj fra 160 m til 2 m' historie:


Seneste indspark øverst!
28/9 2012,   Forstyrrelserne er her til eftermiddag forsvundet, og jeg håber, at det er permanent :-)

En spøjs ting ved forstyrrelsen var, at det var muligt at jamme den, hvis jeg nær dens frekvens tastede senderen med 1 kW output. Det kunne få forstyrrelsen til at flytte lidt op i frekvens eller at få den til at generere bredbåndsstøj.19/9 2012,   Forstyrrelserne stammer ifølge ERST fra en PSU til en teleslynge forstærker hos en beboer på nabovejen. Brugeren tager kontakt til kommunen, der står for leveringen. Så langt så godt - jeg afventer rep./udskiftning af den defekte strømforsyning (snarest).


10/9 2012,   Gennem lang tid har en generende støj optrådt nær 80 m båndet. Da jeg først opdagede den, lå den frekvensmæssigt omkring 4300 kHz, men i løbet af et halvt års tid er den 'vandret' ned til den øvre del af 80 m båndet :o(
Den udstråles tilsyneladende fra et eller flere huse på en nabovej og må vist være en sag for Erhvervsstyrelsen (ERST).


Dette plot viser støjen på 3789 kHz29/2 2012,   Nu har jeg monteret 1 stk Amidon ferrit toroide FT-240-61
på hvert kabel (netkabel, udeføler, varmtvandsbeholder og varmtvandspumpe) til/fra gasfyret (med 14 vdg.), og det har hjulpet godt.


Skulle jeg støjdæmpe gasfyret i dag ville jeg benytte FT-240-43 eller Fair-rite 2631803802 (FT-240-31) pga. bedre støjreduktion.


Dette plot viser støjen på netkablet til fyret


Dette plot viser støjen på udefølerkablet til fyret


De 4 støjspoler under fyret


25/1 2012,   Så er der atter støj på HF-båndene, og den stammer fra mit nye gasfyr :o(

Et Vaillant ecoTEC exclusiv VC 146/4

p.t. kender jeg til 3 støjende Vaillant gas fyr af samme type. Jeg kan ikke som radioamatør anbefale det fabrikat, medmindre du selv udfører en støjdæmpning af alle kabler til og fra enheden!

Målinger på netkabel og udeføler viser, at der er massiv støj på begge kabler


Dette plot viser støjen på udefølerens kabel til fyretDette plot viser støjen på netkablet til fyret

Som det ses, er støjen højere på kablet til udeføleren.

Dette plot viser støjen på udefølerens kabel til fyret med netfilter i netkabletDette plot viser støjen på netkablet til fyret med et netfilter indsatDette plot viser støjen på netkablet til fyret med et netfilter indsat og en klapbar ferrit på udeføler kabletDette plot viser støjen på udeføler kablet med et par klapbare ferritter på
udeføler, netkabel og cirkulationspumpe kablerne tæt på PCB-stikkeneDette plot viser støjen på netkablet med et par klapbare ferritter på
udeføler, netkabel og cirkulationspumpe kablerne tæt på PCB-stikkeneDet er vist nødvendigt med et godt netfilter på netledningen og et tilpasset filter til udeføleren.
Denne føler føder fyrets automatik med tidsimpulser fra en indbygget DCF-77 modtager.
Jeg har mistanke om, at den i fyret integrerede 5 V strømforsyning støjer 'for meget'.


13/10 2011,   Ved besøg af 'ITST'/'Støjtjenesten' hos min nabo, konstateredes det, at TV'et var af typen plasma TV og udstrålingen på kablerne var under grænseværdierne, surt.
Problemet skyldes ren emission, og det gør man ikke noget ved - 'møjet' er godkendt?
Naboen vil forhåbentlig indenfor en nærmere fremtid udskifte det strømkrævende plasma TV til et mere øko-moderne støjfrit TV???


30/9 2011,   Så er der atter støj på HF-båndene, og den stammer fra min nabo's TV i soveværelset
ITST er informeret - men der er en ny organisering af virksomheden på vej, og hvad vil dette indebære???

Dette plot er med 'normal' støj 0 - 40 MHz


Næste plot er hovedsagelig 'naboens' TV-støj

27/4 2011,   7 MHz støjen er tilsyneladende forsvundet helt, den er ikke hørt/set siden 20/3. :o)
Nu har jeg 'kun' lidt sporadisk støj på 17 MHz og lidt på 21 og 24 MHz.


4/3 2011,   SNYDT IGEN!!!!
Støjen er tilbage igen!


4/3 2011,   Netop som jeg er færdig med sidste indlæg og derefter kigger på analyseren, er støjen væk???

Jeg nyder sidste billede!

4/3 2011,   Efter en tur til nabovejen kunne jeg sætte adresse på støjkilden, mente jeg, men en tur til næste vej viste, at her var kilden med det kraftigste signal. ITST blev underrettet og svaret kom for få øjeblikke siden - de kigger nærmere på det.

Sidste billede fra i morges 05:13 !!!
25/2 2011,   Under jagten efter switch mode støj på kortbølgeamatørbåndene, lagde jeg mærke til, at omkring 7 MHz var en "redekam" af støj med stort set samme afstand mellem bærebølgerne, som jeg søgte (~90 kHz).

Nu vil jeg koncentrere min interesse om, hvorfra disse udstråles (måske på nabovejen?)

31/1 2011,   Smiler stadig, men vil lige undersøge bredbåndstøjen på 80 - 160m!
25/1 2011, 12:55,   HURRA - nu har ITST fundet en støjende termostat på skolen (den støjede så meget, at den kunne høres audielt!), så nu er mit humør helt i top :o) og støjen er nede på et normalt niveau.
Jeg be'r nu til, at termostaten holder 'kaje' fremover! Ellers skal den skiftes i flg. ITST.
20/12 2010,   Støjen er stadig utålelig, og næsten konstant - jeg håber snart, at ITST får fundet problemet, de er gen-informeret, og sagen er stadig varm!
Støjen på 80m, 6m og 2m optræder samtidigt, dvs. når der er 'huller' i støjen, sker det samtidigt på båndene både her på QTH'en og ved skolen!!! Derfor problemet være et eller andet elektronik på skolen, der fejler (støjer).
20/9 2010,   Siden 10/9 er støjen ændret radikalt, nu er støjperioderne intermitterende og kortere længde end før, typisk varighed er 1 til 20 sek. med 30 til 60 sek. interval - men surt er det - p.t. ingen tilbagemelding fra ITST.
6/9 2010,   Nu er støj perioderne efterhånden 'gledet' sammen til en kontinuert støj, som kan høres fra 1,8 MHz til over 150 MHz.
WIFI #1 enheden er stadig slukket.
ITST er nu orienteret og følger op på sagen i slutningen af næste uge. Så håber jeg, at vi får 'has' på støj problemet.
2/9 2010,   Der er stadig mange intermitterende støjperioder, korteste er p.t. 2½ min.
24/8 2010,   Der er stadig mange intermitterende støjperioder, men længden af dem ser ud til at forøges med tiden.
19/8 2010,   :o( :-( :o( :-( :o( :-( :o( :-( :o( :-( :o( :-( Det blev et meget ultrakort 'HURRA'
Der er stadig mange intermitterende støjperioder på 2 - 120 sek. i varierende korte tidsrum 2 - 120 sek.
18/8 2010,   De sidste 4 dage har jeg ikke registreret nogen støj fra skolen :o) et forsigtigt HURRA
28/6 - 14/8. 2010,   Der har i perioden været intermitterende støj i varierende korte tidsrum 2 - 120 sek.
25 - 27/6. 2010,   Tilsyneladende ingen støj fra skolen på de få tidspunkter, hvor jeg havde tid til at lytte efter støjen :o)
24/6. 2010,   Talt med ITST, og de vil kontakte den ansvarshavende i Ballerup Kommune.
23/6. 2010,   Ringede til ITST, som fortalte, at WIFI #1 enheden ved lokale 18 var slukket fredag den 18/6. Den har måske været årsag til den næsten konstante støj tidligere?
Jeg blev opfordret til at kontrollere, at enheden stadig var slukket, og det var den i dag.
Tilsyneladende opstår burst støjen i WIFI #2 enheden - det er dog svært at være helt sikker på, hvilken af de 3 tændte WIFI enheder, der er årsag til burst støjen. Måske kan de slukkes i en kontrolleret rækkefølge, så den støjende enhed kan elimineres.
15 - 22/6. 2010,   støjen optræder nu i 1 - 3 bursts af 1 - 30 sekunders varighed hver andet minut?? Samme styrke og kendetegn som den tidligere støj.
14/6. 2010,   'ingen støj', S6. Sweep 0-15 MHz


Sweep 3,5 - 3,8 MHz
13/6. 2010,   som i går.
12/6. 2010,   ingen støj, dog er der snerrende småbærebølger for hver ca. 7 kHz, måske fra plejehjemmet, der har fået nyt ventilationssystem???
Jeg checker det en af dagene.
11/6. 2010, kl. 00:03   ingen støj.   Indtil 12:45 har jeg ikke registreret støj fra skolen, men en masse QRN fra lynaktivitet over Østersøen mellem Polen og Bornholm, derfor intet plot
10/6. 2010, kl. 00:00   Støj i 1 minut .  00:03   Støj i 1 minut. Fra kl. 11:20 har jeg ikke registreret støj fra skolen
9/6. 2010, kl. 09:30.  Jeg fik lige et billede af både 'normal' støj (trace B) og forøget støj niveau (trace A, størst intensitet).
8/6. 2010, telefon fra ITST:
WIFI systemet har været slukket i pinsen, og i den periode har jeg ikke været generet af den kraftige støj på S9+.
Det var en rigtig god information, nu skal de bare have fundet årsagen til støjen.1/6. 2010, ingen støj inden kl. 12, herefter støj indtil kl. 13:30, hvorefter støjen forsvandt29-31/5. 2010, ingen støj    28/5. 2010, støj, --    dog ingen støj efter kl. 2126/5. 2010, kl. 13    Hvor dum kan man være????
Støjen er 'vendt' tilbage, nu S9++ efter 2 'støjfrie' dage :o(
No pic
25/5. 2010, kl. 15.  Hurra nu er den værste støj forsvundet (nu S6).
22/5. 2010. kl. 08:30.  Lokal støj S6 omkring 3500 - 3800 kHz.
21/5. 2010. kl. 12:30.  Lokal støj S9 omkring 3500 - 3800 kHz.
Lokal støj S9 omkring 3500 - 3800 kHz, den 10/5. 2010 kl. 14:04 og 13.39 målt på min QTH i Skovlunde.
Den kraftige stråle (trace A) er peak støj, og den svage stråle har et lavere peak støjniveau (trace B) ~ S 6-7.Lokal støj S9 omkring 0 - 20 MHz, den 9/5. 2010 kl. 12:53 målt på min QTH i Skovlunde.
Den kraftige stråle (trace A) er peak støj, og den svage stråle har et lavere peak støjniveau (trace B) ~ S 6-7.
Lokal støj S9 omkring 7700 kHz, span 4 MHz den 9/5. 2010 kl. 12:43 målt på min QTH i Skovlunde.
Den kraftige stråle (trace A) er peak støj, og den svage stråle har et lavere peak støjniveau (trace B) ~ S 6-7.
Lokal støj S9 omkring 4366 kHz, span 5 MHz den 8/5. 2010 kl. 09:48 målt på min QTH i Skovlunde.
Den svage stråle (trace B) er peak støj, og den kraftige stråle har et lavere peak støjniveau (trace A) ~ S 6-7.
Nogenlunde støjfrit S6 omkring 4366 kHz +/- 1 MHz den 3/5. 2010 kl. 10:07 målt på min QTH i Skovlunde
Marker reference er spectrum analyserens egenstøj
Lokal støj S9 +10dB (digitalt signal) omkring 4366 kHz +/- 1 MHz den 2/5. 2010 kl. 12:00 målt på min QTH i Skovlunde
Lokal støj S9 +10dB (digitalt signal) omkring 4366 kHz +/- 1 MHz den 30/4. 2010 målt på min QTH i Skovlunde
Der er 4 WIFI-accesspunkter på Rosenlundskolen i de 4 sydvestligste klasselokaler ud mod Ejbyvej, hvoraf de to nærmest hovedbygningen er mere støjudstrålende end de to andre (fra 1,5 MHz til mindst 155 MHz).
Accesspunkterne kan ikke afbrydes før weekenden 8-9/5. 2010 :o(
På 4469 kHz høres tonepulser fra tid til anden.

ITST starter støjeftersøgningen 27/4. 2010

Indberetningsskema sendt til ITST 14/4. 2010


Lokal støj på 40 m 17/3. 2010 målt på min QTH i Skovlunde
sweep 100 sec
Herunder: Støj fra frekvensomformere i ventilationsanlæg på Rosenlundskolen, maj 2009
Opdateret d. 29.6.2014/OZ1DB